SARIKAMIŞ HAREKATI’NIN TOPLUMSAL BELLEKTEKİ İZDÜŞÜMLERİ

Yazar: FERYA ÇALIŞ ERSÖZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FATMA AHSEN TURAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu: Halk Bilimi (Folklor)

Yüksek Lisans Tezi (2007)

“Sarıkamış Harekâtı, Connerton’un ve Assmann’ın bellek görüşleri açısından ele alınmıştır. Sözlü tarih yöntemi bu çalışmada yol gösterici olmuş, Vansına’nın göz şahitliği hakkındaki ifadelerinden yararlanılmıştır. Kars, Sarıkamış ve Selim’de gerçekleştirilen saha çalışmalarında ‘kimin bilgisi’ ve ‘kimin belleği’ gibi sorunlarla karşılaşılmıştır. Sarıkamış Harekâtı’nın toplumsal belleğe yansımasının her gruba, her gelişmeye ve her zamana bağlı olarak değiştiği; bu değişimin unutma doğrultusunda değil hatırlama doğrultusunda olduğu tespit edilmiş; bu hatırlamayı sağlayan etkenler tezde açıklığa kavuşturulmuştur. Araştırma sırasında tarihin folklorlaşması ile karşılaşılmış, buna benzer durumlar bilimsel veriler ışığında tartışılmıştır.”