BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İRAN COĞRAFYASINDA ETNİK, DİNİ VE SİYASİ NÜFUZ MÜCADELELERİ

Yazar: BARIŞ METİN
Danışman: DOÇ.DR. VAHDET KELEŞYILMAZ ; PROF.DR. ADNAN ŞİŞMAN ; PROF.DR. HALE ŞIVGIN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2007)

“Rusya ve İngiltere henüz 1907’de İran’ı kendi aralarında nüfuz bölgelerine ayırmışlardır. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız olduğu dönemde, Rusya, Kuzey İran’daki Türk-İran sınırında yaşayan kimi Kürt aşiretlerini bölgedeki Türk kuvvetlerine ve Türkiye yanlısı aşiretlere karşı kışkırtmıştır. İran, Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız olduğunu ilan etse de Kuzey İran’daki Türk-Rus bağlantılı çarpışmalara engel olamadığından toprakları kısa sürede savaş alanı haline gelmiştir. Güney İran’a ise İngilizler asker çıkarmaya ve petrol bölgelerini işgal etmeye başlamışlardır. Osmanlı Devleti ve Almanya, Afganistan ve Hindistan yolunun ana kapısı durumundaki İran’ı Cihad-ı Ekber’e kazanabilmek için çeşitli heyetler oluşturmuşlardır. Alman gizli servis üyeleri maddi imkânlarla İran aşiretlerini kendi yanlarına çekmeye ve bunlarla Rus ve İngilizlere karşı mücadele etmeye çalışmıştır. Alman ve Türk yanlısı bazı İranlı siyasiler İran’ın Rus ve İngilizlere karşı mücadele etmesi için Kirmanşah’ta geçici hükümet kurmuşlardır. İran’da Rus işgalinin ilerlemesi ve Bağdat üzerinden Türk topraklarını tehdit etmeye başlaması üzerine Türk kuvvetleri İran’a girmiştir. Bolşevik Devrimi sonrası Ruslar’ın İran’ı tahliye etmeleri üzerine İngilizler Ruslar’ın boşalttıkları bölgeleri ve Bakü petrollerini Türk kuvvetlerinden önce ele geçirmek istemiştir. Anadolu’dan Urmiye bölgesine çekilen ve Urmiye havalisinde yaşayan Ermeni ve Nesturiler birleşerek Ruslar’ın bu bölgelerden çekilmesi sonrası bağımsız devlet kurmak için bölge ahalisini katletmeye başlamış ve bu duruma müdahale eden Türk kuvvetleriyle çarpışmışlardır. Türk kuvvetleri kısa sürede Ermeni ve Nesturileri mağlup etmiş ve Tebriz’i ele geçirmiştir. Bakü’nün ele geçirilmesine rağmen 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes antlaşmasının ilgili maddesine göre Türk kuvvetleri İran’daki kuvvetlerini savaş öncesi sınırlara çekmiştir.”