DÖNEMİN TÜRK BASININA GÖRE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARİFESİNDE TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Yazar: ÖZLEM YILDIRIM
Danışman: DOÇ. DR. VAHDET KELEŞYILMAZ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih; Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Tezi (2009)

“Türkiye ve Yunanistan arasında, Birinci Dünya Savaşı öncesinde, gelişen olaylar iki ülke için de son derece büyük öneme sahip olmuştur. Türkiye ve Yunanistan ilişkileri açısından bakıldığında, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce iki ülke arasında yaşanan gelişmeler ve çözüme kavuşturulamayan meseleler sonraki süreçte artarak devam etmiş ve Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte son noktasına ulaşmıştır. Bu araştırmada, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşanan anlaşmazlıklardan ve çözüme ulaştırılmamış olan konulardan; Adalar meselesi, göçmenler sorunu ve donanma gücünü artırmaya yönelik iki devletin aralarında mücadele haline dönüşen dretnotlar meselesi dönemin basınına göre aydınlatılmaya çalışılmıştır. Adalar meselesi, büyük devletlerin kararlarını açıklamaları, Türkiye’nin beklentileri ve menfaatlerine uymayan bu kararı kabul etmediklerini açıklamalarıyla birlikte Türkiye – Yunanistan arasında Adalar Denizinde bir hakimiyet mücadelesinin yaşanmasına neden olmuştur. Adalar meselesi ile ilgili olarak donanmanın güçlendirilmesi konusuna Türkiye ve Yunanistan fazlasıyla önem vermiş ve söz konusu dönemde İngiltere, Fransa ve Amerika devletlerinden gemi alımları olmuştur. Türkiye için gemiler hususunda en önemli gelişme sipariş edilen, ‘Sultan Osman’ ve ‘Reşadiye’ gemilerine İngiltere tarafından ambargo konulması olmuştur. Buna karşılık Yunanistan, Amerika’dan satın aldığı ‘İdahu’ ve ‘Missisipi’ zırhlıları ile donanmasını güçlendirmiştir. Türkiye, İngiltere tarafından donanmaya el konulmasını protesto etse de bir sonuç alamamıştır. Göçler Meselesi de, Türkiye ve Yunanistan arasında gerginliğe neden olan gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Yunanistan’ın Makedonya’da Türk ve Müslüman halk üzerinde yapmış oldukları baskılar bu bölgeden başka bölgelere ve Türkiye’ye göçlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Türkiye ve Yunanistan arasında Birinci Dünya Savaşı öncesi yaşanmış olan bu gelişmeler iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiş ve bu etki ile gerçekleşen gerginlik hali Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1- Türkiye, 2- Türkiye ve Yunanistan, 3- Göçmenler Sorunu, 4- Adalar Meselesi, 5- Adalar Denizi”