OSMANLI-ALMAN ORTAKLIĞI BAŞLANGICI: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ALMANYA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU ARASINDAKİ DİPLOMATİK VE ASKERİ İLİŞKİLER

Yazar: EDİP ÖNCÜ
Danışman: PROF.DR. STANFORD J. SHAW
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2003)

“Bu tez Birinci Dünya Savaşı öncesindeki Osmanlı-Alman diplomatik ve askeri ilişkilerinin seyrini ve karakterini incelemektedir. İncelemenin gösterdiği, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun diplomatik ilişkilerinin genelde samimi olmasına rağmen iki devletin de onsekizinci yüzyılda başlayan ilişkilerinde aslında tamamen kendi politik çıkarlarına göre hareket ettiğidir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde çok yakın işbirliği içinde olmaktan uzak olmakla birlikte, iki imparatorluğun savaştaki ittifakı, savaş öncesi yakınlıklarının sonucu olmaktan çok her iki imparatorluğun kendi politik ve askeri amaçlarının doğal bir sonucudur. Bu tez bu bağlam içinde, Bağdat Demiryolu Projesi’ni, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Rus tehdidini, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Alman Askeri Reform Heyetlerini ve imparatorluğun ondokuzuncu yüzyılın sonundaki ve yirminci yüzyılın başındaki politik durumunu da incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Almanya, II. Abdulhamid, II. Wilhelm, Osmanlı-Alman İttifakı, Enver Paşa”