İNGİLİZ KAYNAKLARINA GÖRE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞ’INDA TÜRKİYE’DE ESİRLER

Yazar:ALPER ERSAYDI
Danışman: PROF. DR. İHSAN ŞERİF KAYMAZ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih = History

Doktora (2017)

“Birinci Dünya Savaşı ile ilgili belki de en az üzerinde çalışılan konulardan birisi de savaş esirleridir. İngiliz Kaynaklarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Esirler konulu çalışmada, savaş boyunca Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilen İngiliz savaş esirlerin Türkiye’deki durumları ele alınmıştır. Esirlerin hangi cephelerden hangi şartlarda Anadolu içinde kurulan esir kamplarına getirildiği ve bu kamplarda nasıl bir muameleye tabi tutuldukları araştırılmıştır. Çalışma hazırlanırken esirlerin durumu öncelikli olarak İngiltere’de bulunan arşiv belgeleri, esirlerin birinci elden kaleme aldıkları yayınlanmış ve yayınlanmamış hatırat ve günlüklerinden yararlanılmıştır. Ancak çalışmanın nesnelliğini kaybetmemesi için Osmanlı Devleti arşiv kaynakları da kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Savaş esirleri, Osmanlı Devleti,Britanya İmparatorluğu, General C. V. F. Townshend”