BİRİNCİ DÜNYA HARBİ’NDE SURİYE FİLİSTİN CEPHESİ

Yazar:SÜMEYYE BEKTAŞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SAMİ AĞAOĞLU
Yer Bilgisi: Karabük Üniversitesi
Konu:Tarih

Yüksek Lisans (2017)

“Birinci Dünya Savaşı’nın arka planında, XIX. yüzyılın Avrupa merkezli siyasi, iktisadi ve sosyal dinamikleri bulunmaktadır. Bu savaş, dünyaya hâkim olma mücadelesiyle tohumlarını günümüze ulaştıran yıkımı meydana getirmiştir. Sina Filistin cephesi Birinci Kanal Harekâtı ile açılmıştır. Britanya, Fransa’daki Batı Cephesi’nden sonra en çok askerini burada konuşlandırmıştır. Tamamen Almanların istek ve çıkarları doğrultusunda 1915 ve 1916 Kanal Harekâtlarının başarısızlığı ile İngilizler Filistin’e dayanmıştır. Bu başarısızlıktan cesaretlenen İngilizler, Mart ve Nisan 1917’de iki kez Gazze’ye saldırıda bulunmuş ve geri püskürtülmüştür. Bu kez İngilizler, General Edmund Allenby komutasında eşsiz bir hazırlık ardından 7 Kasım 1917’de Gazze’yi ele geçirerek Filistin’in batı kapısını açmıştır. İngilizlerin boş vaatlerine kanan Şerif Hüseyin, Arap İsyanı’nı başlatmıştır. Bu isyan Hicaz, Filistin, Ürdün ve Suriye’ye yayılmış, bol zayiatlı geri çekilişe neden olmuş ve savaşın kaybedilmesini tetiklemiştir. Bu yenilgiler zinciri neticesinde Suriye elden çıkmış, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Ancak bu mütareke barışı getirememiş, hem Osmanlı Devleti tarihe karışmış hem de Ortadoğu’da hala devam eden kan ve gözyaşıyla beslenen cadı avı başlamıştır.”