ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA TÜRK HAVA HAREKATI (MART 1915 – OCAK 1916)

Yazar: SONER ORAN
Danışman: PROF.DR. YAVUZ ERCAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2006)

“Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin, Çanakkale Boğazı’nı ele geçirmeye ve İstanbul’u işgal etmeye yönelik İngiliz-Fransız ortak harekatına karşı yürüttüğü ve Türk Askeri Tarihi’nin en önemli savunma savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları’nda Hava Kuvvetleri her ne kadar çok incelenmese de, zaferin kazanılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu kapsamda çeşitli olanaksızlıklara rağmen, özellikle Almanya’nın desteğiyle gelişme aşamasında olan Türk Hava Kuvvetleri’nin, ilk ve önemli başarılarından biri olan Çanakkale Hava Harekatı’nın incelenmesi gerekli olmuştur. Çalışma dört temel bölümden oluşmaktadır. Giriş ve Birinci bölümde Havacılık Teşkilatı’nın kuruluş aşamasında ve Birinci Dünya Savaşı’ndaki faaliyetleri incelenmiştir. Çanakkale Cephesinin açılması sonrası tarafların harekat planları ve hava kuvvetlerinin kuruluş çalışmaları ikinci bölümde ele alınmıştır. Üçüncü ve en önemli sayılabilecek bölümde hava savaşlarında yaşanan üç temel safha detaylı ve kronolojik olarak anlatılmıştır. Son bölümde ise Müttefiklerin yenilgisi ve Çanakkale Savaşları’nın sona ermesiyle gerçekleşen havacılık faaliyetlerine yer verilmiştir. Özetle çalışmanın genelinden çıkardığımız sonuç; kara, deniz ve hava savaşlarının yaşandığı Çanakkale Cephesinde, diğer aşamalarda olduğu gibi hava harekatında da genel anlamda Müttefiklerin yenilgiye uğratıldığıdır. Bu açıdan düşmanın üstünlüğüne rağmen havada yaşanan savaşlarda da Çanakkale geçilememiştir.”