BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA YEMEN CEPHESİNDE LOJİSTİK FAALİYETLER

Yazar: NESLİHAN BOLAT BOZASLAN
Danışman: PROF. DR. FERUDUN ATA
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih

Doktora (2016)

“Lojistik faaliyetler, iaşe, ibate, nakliye ve sıhhiye hizmetlerinden oluşan bir zincirdir. Bu faaliyetler, savaşların kazanılmasında ya da kaybedilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Lojistik faaliyetler vasıtasıyla cephe ile iç kesimler arasında kesintisiz bilgi edinmek mümkün olacağından hem savaşın gidişatı hakkında bilgi edinilmekte hem de cephede savaşan ordunun ihtiyaçları giderilmektedir. Birinci Dünya Savaşı orduların lojistik faaliyetleri açısından önemli bir sınav olmuştur. Çünkü dünya ülkeleri ilk defa top yekûn bir savaş içine girmiştir. Bu sebeple seferberlik için çağrılan insan sayısı artmış ve insanlar üretici konumdan tüketici konuma geçmiştir. Üstelik savaşın beklenenden uzun sürmesi hem cephede hem de cephe gerisinde lojistik faaliyetler bakımından büyük sıkıntılara neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın önemli cephelerinden biri de Yemen cephesiydi. Zira bu cephede alınacak bir başarı İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını keserek savaş için gerekli olan insan ve malzeme ikmalini sekteye uğratabilirdi. Fakat bu bölge başlangıçta Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sefer planının dışında tutulduğu için askeri yığınaktan mahrum kalmıştı. Ayrıca bölgenin merkezden uzak olması ve ulaşımda yaşanan birtakım güçlükler sebebiyle lojistik faaliyetlerin yürütülmesinde çeşitli problemler ortaya çıkmıştı. Bu çalışmanın amacı Birinci Dünya Savaşı’nda 7. Kolordu’da (Yemen) lojistik faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü hem Türkiye’deki arşivler hem de Yemen Milli Arşivi’nden alınan belgeler ışığında orta koymaktır.”