I. DÜNYA SAVAŞI’NDA İNGİLİZLERİN MISIR’A YERLEŞMESİ

Yazar:AHMED MAHER MOHAMED AHMED
Danışman: PROF. DR. ALİ ARSLAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu:Tarih

Yüksek Lisans (2016)

“Birinci Dünya Savaşı, devletlerarası köklü siyasi değişikliklerin en yoğun olduğu dönemlerden birine tekabül eder. 1882’den itibaren İngiliz işgali altında olan Mısır da ister istemez bu çalkantılı dönemden payını almıştır. Zira İngiltere, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesini bahane ederek Mısır’ı zorla kendi tarafında savaşa girmeye zorlamıştır. 1517’den itibaren Osmanlı egemenliğine giren Mısır, I. Dünya Savaşı sırasında devletlerarası antlaşmalara aykırı olarak Osmanlı Devleti’nden koparılarak İngiliz himayesi altına alınmış ve İngiltere için bir savaş üssüne dönüştürülmüştür. İngiltere, I. Dünya Savaşı esnasında Mısır’da çıkarttığı kararların yalnızca harp boyunca geçerli olduğunu ve savaş bittiğinde de Mısır’ın bağımsızlığına kavuşacağını ifade etmiştir. Savaş akabinde Osmanlı Devleti, müttefik devletler adına İngiltere ile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalamış ve yapılan anlaşma gereğince savaştan çekilmiştir. İngiltere’nin savaşla elde ettiği zaferden istifade edip verdiği sözlerin aksine Mısır için başka bir siyaset uygulayacağının yavaş yavaş idrak edilmesi üzerine Mısır meselesini uluslararası arenada münazara etmek için bir Mısır Heyeti kurulur ve İngiltere-Mısır mücadelesi farklı bir şekilde yeniden başlar.”