BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS CEPHESİ SOL KANAT MUHAREBELERİ (1914-1915)

Yazar: MEHMET BİLGİN
Danışman: PROF. DR. MAHİR AYDIN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih

Dokrora (2015)

” I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ndeki Osmanlı-Rus sınırı III. Ordu tarafından korunmaktaydı. Kafkas Cephesi’nin sol kanadı olan Artvin ilimize bağlı Yusufeli-Hopa arasındaki bölüm ise Hudut Taburları, Seyyar Jandarmalar ve Teşkilât-ı Mahsusa gönüllülerinin oluşturduğu gruplar tarafından koruma altındaydı. Teşkilât-ı Mahsusa, Seferberliğin ilanından hemen sonra kurulmuştu. Kafkas Cephesi’ndeki örgütlenmesi, Trabzon, Erzurum ve İran (Van) misyonlarından oluşuyordu. Sınırdan Rus tarafına casuslar göndermek, sabotajlar yapmak ve Kafkasya ahalisini Rus idaresine karşı ayaklandırmak gibi gayrı nizami savaş çalışmaları yapmakla görevlendirilmişti. Kuvvetleri tamamen gönüllülerden oluşuyordu. 29 Ekim 1914’de Osmanlı donanması Rus limanlarını bombardıman edince, Rus Ordusu, 1 Kasım’da Doğu Anadolu hududunu geçerek ilerlemeye başladı. Ancak Rusların ilerleyişi III. Ordu tarafından Köprüköy ve Azap savaşlarıyla durduruldu. Sol kanattaki Teşkilât-ı Mahsusa gönüllüleri de 13 Kasım’da sahil kısmında Rus hududunu geçerek Murgul, Borçka ve Kemalpaşa’yı aldı. Yusufeli kısmından hareketle Artvin, Ardanuç ve Şavşat’a girdi. İstanbul’dan gönderilen Stange Bey kumandasındaki 8. Alay ve Yakup Cemil kumandasındaki gönüllü grubu Ardahan’ı aldı fakat elinde tutamadı. Takviye alan Ruslar ise sahil kısmında Borçka’yı, Hopa’yı, Ardanuç’u, ve Artvin’i aldı. Mart ayı sonunda sahilde Arhavi’ye, Yusufeli bölgesinde ise eski Osmanlı Rus hududuna kadar ilerlediler.”