MİLLİ MÜCADELE’DE ŞARK’IN SESİ: VARLIK GAZETESİ

Yazar: HALİL İBRAHİM MERTCAN
Danışman: PROF. DR. BAYRAM ÜREKLİ
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2014)

“Millî Mücadelenin şark cephesindeki yayın organı olarak vücut bulan Varlık Gazetesi; ismi, hedefleri, hedeflerine ulaşma yolundaki gayretleri, metotları ve elde ettiği neticeleri ile bir gazeteden beklenilen şeyin çok fazlasını ortaya koymuştur. Varlık Gazetesi, yayın hayatında kaldığı süre zarfında kişi, aile ve toplum hayatına dair birçok konuda okurlarına rehberlik yapmış, Millî Mücadelenin toplumun her kesimine mâl olmasına vesile olmuştur. Bu çalışmanın en temel amacı; Türk İstiklâl Harbine şark cephesinden bakarak bir milletinin yokluklar içinde gösterdiği varlık mücadelesini bugünlere aktarmaktır. Çalışmada çoğunlukla tümevarım yöntemi tercih edilerek parçadan bütüne ulaşmaya özen gösterilmiştir. Öncelikle Varlık Gazetesine büyük katkılar sağlayan Kazım Karabekir Paşa ile Sarıkamış ve 1. Cihan Harbi yıllarında şark cephesi hakkında bilgiler verilmiştir. Takip eden bölümlerde ise Varlık Gazetesi haberleri konu endeksli olarak tasnif edilmiş ve son olarak da Kazım Karabekir Paşa hakkında bir röportaja yer verilmiştir.”