LLOYD GEORGE VE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN PARÇALANMASI

Yazar: SEDAT ÇİLİNGİR
Danışman: DOÇ. DR. RECEP BOZTEMUR; PROF. DR. ÖZER ERGENÇ; PROF.DR. SEÇİL AKGUN KARAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2007)

“İngiliz parlamentosunda yarım asıra yakın bir süre görev yapan David Lloyd George, 1916-1922 yılları arasında da başbakanlık görevini üstlenmiştir. Bu tez onun, başbakanlığı döneminde geliştirerek ortaya koyduğu, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili dış politikalarına odaklanmıştır. Savaş sırasında ve sonrasında, ‘Türk Sorunu’nun her yönü ile ilgilenen Lloyd George, Osmanlı İmparatorluğunun kaderinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Ekonomik ve sosyal etkiler tarihteki `güçlü adam’ kavramını değiştirmiştir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasında Lloyd George’un oynadığı rol tamamen yadsınamaz. İmparatorluğun yıkılması ve yeni bir Avrupa kurulması sürecinde Lloyd George, içeride Balfour, Curzon ve Curchill ile, dışarıda da Clemenchou, Wilson gibi, benzer görüşlere sahip oyuncularla işbirliği yaparak politikalarını hayata geçirmiştir. Bazı çevrelerce, `Savaşı kazanan adam’ olarak da hatırlanan Lloyd George, yetenekleri ve iradesi sayesinde, mütevazi koşullarla hayata başladığı Galler’den gelerek politikada zirveye ulaşmış ve çağdaş bir sosyal devletin kurucusu olmuştur. Onun Osmanlının yok edilmesi yönündeki kararlılığı, kişiliği ve emperyalist yaklaşımlarından çok, Yunanistan’a olan bağlılığı ile izah edilmekte ve oluşturduğu karar süreçlerinde İngiliz Devletinin etkisi göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, Osmanlının parçalanmasına yönelik politikaların oluşmasında ve uygulanmasında Lloyd George ve İngiliz devletinin rolü incelenerek İmparatorluğun yıkılmasında her ikisinin de etkili olduğunun örnekleri incelenmiştir. Bu çalışmada, İngiliz belgelerine dayanarak, Lloyd George ve İngiliz devletinin Osmanlı İmparatorluğuna yönelik politikaların oluşum süreçleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: Tarih, Osmanlı İmparatorluğu, Lloyd George, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Britanya İmparatorluğu”