ASKERİ MECMUA’DA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TÜRK CEPHELERİ (1-145. SAYILAR)

Yazar: HAKAN TÜRKKAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ORHAN AVCI
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Konu: Savunma ve Savunma Teknolojileri; Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2007)

“Askerû Mecmua, 1882 yılından günümüze kadar bir takım değişikliklerle yayınlanmaya devam eden bir süreli yayındır. Mart 1919-Mart 1948 tarihleri arasında yayınlanan sayılarını ele aldığımız Askerû Mecmua Birinci Dünya Savaşı Türk Cepheleri esas alınarak incelenmiştir. Askerû Mecmua’da genellikle askerler tarafından yazılar kaleme alınmıştır. Yazılarda askerlik mesleğinin teknik ayrıntılarından, önemli tarih konularına kadar geniş bir dağılım söz konusudur. Birinci Dünya Savaşı Türk Cepheleri konusunda Askerû Mecmua’da yazılan yazılar savaştan hemen sonra ve kimi zaman bizzat yaşayan kişiler tarafından yazılmıştır. Bunun yanı sıra yazılarda bir takım harp raporları, telif ve tercüme eserler, hatıralar, mektup ve gazetelerden yararlanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk Ordusunda askerî teşkilat ve askerû hayat ile ilgili bir takım değerlendirmelere de yer verilmiştir. Askerû Mecmua bu yönüyle tarih yazımına katkı sağlayabilecek önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.”