LENİN DÖNEMİ (1917-1924) SOVYET RUSYA’NIN KAFKASYA VE AZERBAYCAN POLİTİKASI

Yazar: AHMET TUNÇ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. YAHYA BAŞKAN
Yer Bilgisi: İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2014)

“”Lenin Dönemi Sovyet Rusya’nın Kafkasya ve Azerbaycan Politikası” isimli tezimizin amacı; söz konusu dönemde Sovyet Rusya’nın bölgeyi Bolşevikleştirme politikası ve bu politikanın amacı ile uygulanan politikanın bölge halkına nasıl yansıdığını incelemektir. Rusya çarlık dönemi de dâhil olmak üzere Kafkasya coğrafyasını elinde tutmak için değişik stratejiler geliştirmiştir. 1917 yılında Rusya’da Bolşevik devrimi olduktan sonra Rusya’nın tarihi emelleri ve sonraki yıllar için çıkarları gereği Kafkasya’yı elinde tutması gerekmekteydi. Çalışmamızın birinci bölümünde; Rusyadaki Bolşevik İhtilaline Sebep Olan Olaylara, değinerek, 1904-1905 Rus Japon Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Bolşevik İhtilalinin Çıkma Sebepleri, Bolşevik İhtilalinin Çıkma Aşamasındaki Gelişmeler, Kanlı Pazar Olayı, Şubat Devrimi, Ekim Devrimi, Rus İç Savaşını incelemeye çalıştık. İkinci bölümde; Sovyet Rusya’nın Bolşevikleştirme politikasını uygulamaya geçirdiği (1917-1924) ve katı bir politika izlediği, yerine göre yumuşak yerine göre taraflı bir politikayla halkları yönlendirdiği dönemde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan politikalarını ele aldık. Üçüncü bölümde; “Milli Mücadele Döneminde Sovyet Rusya’nın Kafkasya Politikası Bağlamında Türk-Rus İlişkileri”ni incelemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Bolşevik Devrimi, Sovyet Rusya Politikası, Türkiye Rusya İlişkileri”