I. DÜNYA SAVAŞI’NIN BİR NEDENİ OLARAK DENİZLERDE SİLAHLANMA

Yazar: BURAK SAMİH GÜLBOY
Danışman: PROF.DR. TOKTAMIŞ ATEŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu: Tarih; Uluslararası İlişkiler

Doktora Tezi (2002)

“I. Dünya Savaşı’na giden süreç içinde dönemin büyük güçleri büyük bir silahlanma yarışı içine girmişlerdir. Bu silahlanma yarışının nedenleri büyük güçler arasındaki güç politikasında hakim konuma yükselebilme çabasıydı. 19. yüzyılın sonlarında silah teknolojisindeki büyük gelişme ile beraber devletler politik güçlerini arttırabilmek için silahlanmaya başladılar. 20. yüzyılın başından itibaren ise silahlanma yarışı zirve noktaya ulaştı. Devletler arasındaki silahlanma yarışının en önemli kulvarı ise denizlerdeki silahlanmaydı. Bu tezin ana hareket motifi, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerin içine girdikleri denizlerdeki silahlanma çabalarını analiz ederek, denizlerdeki silahlanmanın I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına ve gidişatına yarattığı etkileri incelemektir. Bu çalışmada takip edilecek yol, I. Dünya Savaşı’na katılmış olan büyük güçlerin donanmalarını ve donanma stratejilerini şekillendirmelerini, siyasi gelişmelerle ilişkilendirerek, incelemek ve karşılaştırmak olacaktır. Bu sayede savaşa giden süreçte büyük güçlerin arasındaki cepheleşmenin denizlerdeki silahlanma ile olan ilgisi tespit edilecektir. Çalışmanın temel amacı I. Dünya Savaşı’na giden süreçteki siyasal gelişmelere denizlerdeki rekabet açısından bir yaklaşım olarak katkı sağlamaktır.”