BULGAR KAYNAKLARINA GÖRE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA BULGARİSTAN VE TÜRK-BULGAR İLİŞKİLERİ

Yazar:ÖKKEŞ NARİNÇ
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA EKİNCİKLİ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı
Konu:Tarih; Türk İnkılap Tarihi

“Bulgar Kaynaklarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri (1914-1918) başlıklı bu çalışma, dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan Birinci Dünya Savaşı sürecinde Bulgaristan’ın durumunu ve Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Bu tez, dünya savaşına, harp başladıktan bir müddet sonra katılan Bulgaristan’ın savaşa katılım sürecinin; savaşa katıldıktan sonra cephelerdeki durumunun; savaş boyunca ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun detaylı bir şekilde ele alınması sonucu ortaya çıkmıştır. İncelemeler özellikle Bulgar belgeleri ışığında yapılmıştır. Belgelerin yanında savaşın gerçekleştiği döneme şahitlik etmiş yazarların ve günümüz Bulgar yazarlarının neşrettiği eserlere de yer verilmiştir. Bulgaristan’ın savaşa giriş süreci oldukça zorlu olmuştur. Bulgaristan, savaşa girdikten sonra ise, onun savaşa giriş sürecine önemli bir etkisi bulunan, müttefik Osmanlı Devleti ile Balkan cephelerinde İtilaf Kuvvetlerine karşı birlikte askeri operasyonlar yürütmüştür. Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan için attığı adımların yanında onun savaşa katılım sürecinde Almanya ve Avusturya-Macaristan ona yoğun bir diplomatik baskısı uygulamıştır. Alman politikalarına karşı İtilaf Bloğu ise Bulgaristan’a karşı aynı baskı politikasını uygulamıştır. 4 yıllık bir süreye yayılan Birinci Dünya Savaşı’nın resmi olarak ilk kıvılcımının Bulgar topraklarına düştüğü 1915’in Eylül ayına kadar geçen bir yıllık diplomatik süreç, bu süreçten Bulgaristan için harbin son bulacağı Eylül 1918 tarihine kadar geçen 3 yıllık zorlu dönem ve bu dönem içerisinde Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasındaki münasebetler tezin muhtevasını oluşturmaktadır.”