TEŞKİLAT-I MAHSUSA: OPERASYONEL VE İDARİ ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BİR SORUŞTURMA

Yazar: POLAT SAFİ
Danışman: YRD. DOÇ. OKTAY ÖZEL
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Siyasal Bilimler; Tarih

Doktora Tezi (2012)

İstihbarat ve çete terimlerinin kullanımı yahut yanlış kullanımı literatürde birbiriyle uzlaşmayan bir dizi Teşkilat-ı Mahsusa tanımının üretilmesine ve dolayısıyla konunun kapsamının sınırlandırılmasında problemler ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu tez, Teşkilat-ı Mahsusa’yı anlama ve anlamlandırmanın en yarayışlı yolunun ‘Teşkilat-ı Mahsusa’ teriminin kavramsallaştırılmasıyla yakın ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Böylelikle, Teşkilat-ı Mahsusa hakkında basit bir tanımsal model üretilebilir ve böylelikle konuyla ilgili bir dizi belirsizlik en başından ortadan kaldırılabilir. Teşkilat-ı Mahsusa’nın doğasına vurgu yapan bu tanımın aynı zamanda örgütün operasyonel ve idari özelliklerinin berraklaştırılmasında epistemik bir yol gösterici vazifesi görmesi beklenmektedir.”