TEŞKİLAT-I MAHSUSA: İNGİLİZ İŞGALİ ALTINDAKİ MISIR’A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ EYLEMLERE MAHSUS ATIFLA TARİHİ BİR DEĞERLENDİRME (1914-1916)

Yazar: POLAT SAFİ
Danışman: Y.DOÇ.DR. OKTAY ÖZEL
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2006)

“Dünya Savaşı esnasında, Teşkilat-ı Mahsusa kuvvetlerinin Mısır’a karşı planları ve operasyonları hakkındaki mevcut bilgi düzeyi bu hadisenin değişik mahallerde mikro bir seviyede analiz edilmesi bakımından oldukça fakirdir. Bu çalışma, bu bağlamda, Mısır’a karşı başlıca Sina, Libya ve daha az ölçüde Sudan’dan beslenen Teşkilat-ı Mahsusa konsantrasyonu yoluyla yalnızca Teşkilat’ın bu bölgelerdeki faaliyetlerinin ayrıntılarına ilişkin değil aynı zamanda idari ve eylemsel özelliklerine ilişkin anlayışın ilerlemesi için bir girişimdir.

Anahtar Kelimeler: Teşkilat-ı Mahsusa, Umur-i Şarkiye Dairesi, Sinai, Egypt, Libya, Sudan, Süleyman Askeri, Mümtaz Bey, Hasan Efendi, Eşref Kuşçubaşı, Nuri Paşa, Cafer el-Askeri, Afrika Grupları Kumandanlığı”