İTTİHAD VE TERAKKİ LİDERLERİNDEN DOKTOR BAHAEDDİN ŞAKİR BEY

Yazar: ALAATTİN UCA
Danışman: PROF. DR. YAVUZ ASLAN
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2009)

“Bu çalışma İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liderlerinden Dr. Bahaeddin Şakir Bey’in hayatı, eserleri ve fikirlerini konu almaktadır. O bir doktordu. Askeri Tıbbiye’den mezun oldu. Fakat tıptan daha çok siyasetle ilgilendi. II. Abdülhamit dönemindeki siyasi faaliyetlerinden dolayı Paris’e kaçtı. Orada cemiyetin yayın organı Sura-yı Ümmet Gazetesi’nin liderliğini üstlendi. Jön Türkleri bir araya getirmeyi denedi. Meşrutiyetin ikinci defa ilanı için çalıştı. Daha sonra Türkiye’ye döndü. Ermeni Tehciri ve I. Dünya Savası esnasında Ermenilere ve Ruslara karsı savaştı. Bu yüzden İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ünlü isimleri Talat, Enver ve Cemal Paşalarla birlikte bir kere daha yurtdışına çıktı. Ermeni teröristler tarafından Berlin’de şehit edildi. Na’şı orada Türk Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Jön Türkler, İttihad ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı, Ermeniler, Ermeni Tehciri, Ermeni Terörü”