I. DÜNYA SAVAŞI’NDA 7. KOLORDU’NUN (YEMEN) SIHHî DURUMU

Yazar: NESLİHAN BOLAT
Danışman: DOÇ. DR. FERUDUN ATA
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2009)

“Birinci Dünya Savaşı sırasında ordular yalnızca birbirleriyle değil, kimi zaman birbirlerinden daha öldürücü bir düşmanla, salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Özellikle kötü beslenme ve olumsuz hava ve barınma koşulları, hem askerlerin hem de sivil nüfusun kolera, tifüs, dizanteri, hatta grip gibi hastalıklar neticesinde ölümlerine yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Yemen’de bulunan 7. Kolordu’da sıhhiye hizmetleri, bölgenin merkeze uzak olması, coğrafi koşulların elverişsizliği gibi sebeplerle iyi idare edilmemişti. Bu yüzden salgın hastalıklar Yemen’de daha fazla görülmekteydi. Gerek Taiz gerekse Tehame harekât bölgesinde rastlanan çeşitli hastalıklar arasında iskorbüt, dizanteri, sıtma, çiçek, karahumma ve kolera başta gelmekteydi. Bu hastalıklara önlem olarak askerler aşılanmaktaydı. Bu kapsamda, yapılan aşıların kime tatbik edildiği, ne gibi bir tesir bıraktığı doktorlar tarafından tutulan defterlere kayd edilmekte ve kolordu baştabipliğine rapor verilmekteydi. Ancak alınan raporlarda vefatların artmış olduğunun tespit edilmesi, salgın hastalıklar için alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını göstermektedir.

Anahtar Kelime: Yemen, 7. Kolordu, Sıhhiye, İstatistik”