ALMANYA, OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ERMENİ MESELESİ

Yazar:SEDA BORAN KRÜGER
Danışman: PROF. DR. FEROZ AHMAD
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science ; Tarih = History ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

Doktora (2017)

“Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni azınlığın yerlerinin değiştirilmesi (tehcir) meselesi bugün hala politikacılar arasında, akademik çevreler içinde ve çeşitli memleketlerin parlementolarında tartışılmaya devam etmektedir. Tehcir kanununun geçmesinde sorumlu tarafın niyeti üzerine herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bir fikir birliği sağlanamamıştır. Savaş sırasında Osmanlı Ordusu’nda görev yapan bazı Alman generallerinin görüşleri dikkate alınsa da, akademik dünyanın geniş çevrelerince bu yasayı geçirenin Osmanlı Devleti olduğu kabul edilmektedir. Alman hükümetinin ve askeri komutanlığının rolü şimdiye kadar derin bir şekilde analiz edilmemiştir. Bu tezde, meseleye başka bir açıdan yaklaştım ve savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun ana müttefiki Almanya olduğu için, bu yasanın çıkmasında Almanya’nın rolünü ve niyetlerini analiz etmeye çalıştım. On dokuzuncu yüzyılın sonunda ortaya çıkan Ermeni meselesinin analizi, Osmanlı İmparatorluğu’nda savaşın her yönünün planlanmasını Alman Askeri Komutanlığı’ndan devralındığından, Almanya’nın rolüne bakmadan yapılamazdı. Araştırmamda ağırlıklı olarak Alman arşivlerini ve Alman birincil belgelerini kullandım. Alman askeri, dış işleri ve devlet arşivlerinden materyaller topladım ve Alman Ordu Komutanlığı’nın ve hükümetinin askeri planlamasında ve doktrininde milliyetçi Ermenilerin tehlikeli ögeler olarak değerlendirildiği için tehcir yasasının çıkmasında geniş bir rol oynadığı hatta fikrin onlardan çıktığı sonucuna ulaştım.”