TÜRK BASININDA (TANİN, İKDAM, TERCÜMAN-I HAKİKAT, VAKİT, SERVET-İ FÜNUN ) ÇANAKKALE SAVAŞLARI (1914-1918)

Yazar: NESLİHAN ÖZEN
Danışman: DOÇ. DR. METİN HÜLAGÜ
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Gazetecilik; Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2004)

“Bu çalışmada, 1914-1918 yılları arasında Çanakkale Savaşları’nın Türk Basınına yansımaları ve basın tarafından savaşın işlenişi ele alınmıştır. Amaç. Türk Tarihi’nin yeni bir şan ve şeref sayfası olan Çanakkale Zaferi’nin gazetelerde nasıl anlatıldığını ortaya çıkarmaktır. Tezin bölüm başlıkları 1. Çanakkale Önlerinde, 2. Çanakkale Savaşları, 3. Çanakkale Savaşları ve Değerlendirmeler. I. Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı Devleti’nin en başarılı olduğu cephe Çanakkale Cephesi’dir ve burada yapılan savaşlar ile Türk askeri İngiliz ve Fransız donanmalarını dize getirmiştir. Böyle önemli bir olayın dönemin gazetelerinde nasıl anlatıldığı incelenerek gazetelerde yayınlanan yazılar ışığında bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada ayrıca Çanakkale Savaşları’nın Türk Basınındaki yerinin yanı sıra yabancı basındaki önemine de değinilmiştir. Netice itibariyle gazetelerin bu savaşı günü gününe takip ettiği ve halkı bu konuda en doğru bilgilerle haberdar etmeye çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Basını, Çanakkale, Gelibolu, 18 Mart, Hamilton”