BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ŞİRKET-İ HAYRİYE

Yazar: LEVENT KAYA OCAKAÇAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MURAT KORALTÜRK
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı
Konu: Ekonomi

Yüksek Lisans Tezi (2009)

“1851 yılında kurulan ve Osmanlı Devleti’nin ilk anonim şirketi olan Şirket-i Hayriye’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı sıkıntılar Şirket’in 1945 yılında Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devredilmesine sebep oldu. Birinci Dünya Savaşı esnasında Şirket-i Hayriye’ye ait vapurlar askeriye adına birçok sefer gerçekleştirdiler. Şirket, savaştan önce yurt dışından tedarik ettiği malzemeleri savaş sırasında iç piyasadan karşılamak zorunda kaldı. Kömür sıkıntısı savaş sırasında Şirket’in en önemli sorunu oldu. Şirket-i Hayriye’nin birçok vapuru savaş yıllarında çeşitli sebeplerden battı. Bu çalışma Şirket-i Hayriye’nin Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı sıkıntıları ve gördüğü hizmetleri kendi tutuğu Encümen Karar Defterleri’ni temel alarak anlatmaya çalışmaktadır. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nın sebep olduğu olağandışı koşullar, çalışmada bir şirket üzerinden değerlendirilmek istenmiştir.”