TASVİR-İ EFKAR’DA ERMENİ MESELESİ 1914-1918

Yazar: SERKAN GÜL
Danışman: DOÇ.DR. ÖMER TURAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans (2006)

“Bu çalışmada, tarih metodolojisi çerçevesi içinde, Ermeni Meselesi’nin 1914-1918 tarihleri arasındaki dönemi bazı yönleri ile ele alınmıştır. Bu dönemde Türkiye’de yayınlanmakta olan günlük Tasvir-i Efkar gazetesinin bütün sayıları ilk defa olarak, Ermeni Meselesi çerçevesinde ele alınmıştır. Böylece, Tasvir-i Efkar gazetesinin bir tarih kaynağı olarak, Ermeni Meselesi ile ilgili çalışmalara katkı yapması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ermeni Meselesi, Tasvir-i Efkar, I. Dünya Savaşı”