Türk-Romanında-Çanakkale-Muharebeleri-ve-Çanakkale-Muharebelerini-Konu-Alan-Romanların-Eğitime-Etkis

TÜRK ROMANINDA ÇANAKKALE MUHAREBELERİ VE ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİ KONU ALAN ROMANLARIN EĞİTİME ETKİSİ

Yazar: CELAL MAT
Danışman: Y.DOÇ.DR. HÜSEYİN TUNCER
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu: Eğitim ve Öğretim; Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans Tezi (2006)

“Çanakkale Cephesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun, Birinci Dünya Savaşı içinde zaferle ayrıldığı tek cephedir. Bu cephede kazanılan zaferle Türkler, yıllardır yenilgiyle sonuçlanan savaşlar yüzünden kaybettikleri özgüvenlerini tekrar elde etmişler ve bir millet olmanın bilincine vararak, yeniden tarih sahnesine çıkmışlardır. Bu bakımdan buradaki muharebelerin ve bu muharebeler sonucunda elde edilen zaferin, Türk tarihi açısından çok büyük bir önemi vardır. Taşımış olduğu bu öneme rağmen Çanakkale Muharebelerinin, Türk romancılığında yeteri kadar ve hak ettiği ölçüde işlendiğini söylemek, oldukça güçtür. Bunda, büyük ölçüde bir ‘harp edebiyatı’ geleneğinin olmaması kadar, art arda gelen savaşların ve kazanılan zaferlerin de etkisi söz konusudur. Nitekim, Çanakkale Muharebelerinden neredeyse hemen sonra başlayan Kurtuluş Savaşı ve bu savaşın ardından kazanılan büyük zafer, bir bakıma edebiyatçıların dikkatini daha çok bu olaya yöneltmelerine neden olmuştur. Türk edebiyatında Çanakkale Muharebelerini doğrudan konu edinen romanların sayısı, tespit edilebildiği kadarıyla sadece ondur. Çoğunlukla tarihû gerçekliğe bağlı kalma ve Çanakkale Zaferi’nin maddû ve manevû boyutlarını ortaya koyma endişesiyle yazılmış olan söz konusu romanların, büyük oranda edebû bir değer taşıdığını ifade etmek mümkün değildir. Bunun yanında söz konusu romanların, savaşın cereyan ettiği döneme askerû, sosyal ve siyasal açıdan çeşitli yaklaşım biçimleriyle ışık tuttuğu; Birinci Dünya Savaşı ve özellikle de Çanakkale Muharebelerinin eğitime olan olumsuz etkilerine temas ettiği görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Çanakkale Muharebeleri, roman, eğitim”