I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ TOPRAKLARINDAKİ ESİR KAMPLARI

Yazar: HAFİZE KEY
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NECATİ AKSANYAR
Yer Bilgisi: Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2010)

“I. Dünya Savaşı’nın 1914 yılında başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti 4 yıl sürecek olan uzun bir mücadelenin içerisinde yer almıştır. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda bazı başarılar kazanmışsa da elindeki toprakların çoğunu kaybetmiştir. Bütün bunlara rağmen ümidini yitirmeyen Türk Milleti Milli Mücadele’ye girişmiştir. I. Dünya Savaşı’nın ve Milli Mücadele’nin başından sonuna kadar Doğu, Güney ve özellikle Batı Cephesinde karşılıklı olarak esir alınmıştır. ‘I. Dünya Savaşı Yıllarında (1914-1918) Osmanlı Devleti Topraklarındaki Esir Kampları’ başlıklı bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler ve ele geçirilen esirler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Esirlerin durumu, uygulanan muameleler, mübadele ve esirlerin değişimi konusunda izlenen politikayı ortaya koymaya çalıştık. Uluslararası antlaşmalarda esirlere verilen haklarla ilgili bilgiler vererek İtilaf Devleti esirlerinin tesliminde uygulanan strateji konusunda değerlendirmelerde bulunduk.

Anahtar Kelimeler: Esir, Osmanlı Devleti, Garnizonluk, Cenevre”