I. DÜNYA SAVAŞINDA ERMENİ FAALİYETLERİ VE SONUÇLARI

Yazar:ERHAN BOZKURT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET BARDAKÇI
Yer Bilgisi: Yeni Yüzyıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans (2016)

“Ermeniler tarih boyunca muasır medeniyet çerçevesinde ilerleyen ilişkileri, tarihteki diğer büyük güçlerin etkisi ile ucu görünmez bir uçuruma doğru ilerlemiştir. Ermeni milliyetçiliğini sömürü malzemesi yapan bu ülkeler içlerinde yer alan Ermenilerle Osmanlı’nın içinde yer alan Ermenileri birbirinden ayrı bir konuma koymuştur. Bu konumlamanın asıl nedeni, Osmanlı’yı iç karışıklıklarla karşı karşıya bırakmaktır. Ermenilerin geniş tarihi ve perspektifinin tarihçiler tarafından kanıtlanabilir bir zemine oturtulamaması Ermenilerin aidiyet bağı arama arayışlarını hızlandırmıştır. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında savaş meydanında Osmanlı’yı karşısına almak istemeyen birçok ülke Ermenileri kullanıp iç karışıklık çıkarmaya çalışmıştır. Ermeniler de bu düşünce ve planlar sonucunda Anadolu’da Osmanlı vatandaşlarına karşı soykırıma varan işlemler gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun stratejik ve sorunlu bölgelerinde Ermeniler tarafından çıkarılan isyanlar bunlara örnek oluşturmaktadır. Yukarıdaki gelişmeler sonucunda Osmanlı Devleti’nin Ermeni toplulukları nezdinde aykırı ve hırçın olanların yerlerini mübadele ettiği tehcir olayı gerçekleştirilmiştir. Tehcir ‘in iskân ve huzur politikası olarak Osmanlı Devleti’nin güvenlik önlemleri arasında olduğu bugün dahi birçok devletlerce tahayyül edilememiştir. Tezimiz bu amaçlar doğrultusunda I. Dünya Savaşı ve sonrasında gerçekleşen Ermeni sorununu irdelemiştir.

Anahtar Kelimeler; Ermeni, Ermeni Milliyetçiliği, İç karışıklık ve Tehcir”