1914-1918 YILLARI ARASINDA YUNANİSTAN’DA YAŞANAN GELİŞMELER

Yazar: HASAN DEMİRHAN
Danışman: PROF. DR. ALİ ARSLAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı / Tarih Eğitimi Bilim Dalı
Konu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi

Yüksek Lisans Tezi (2008)

“1914-1918 yılları arasında meydana gelen I. Dünya Savaşı süresince Yunanistan coğrafyası büyük bir siyasî mücadeleye şahit olmuştur. Bu mücadelenin siyasî aktörleri Elefterios Venizelos ve Kral Kontsantin’dir. Yunanistan’daki Konstantin ve Venizelos mücadelesi aslında iki siyasî liderin mücadelesinden çok I. Dünya Savaşı’nın tarafları olan İtilaf ve İttifak Devletleri arasında yaşanan bir nüfuz mücadelesidir. Yunanistan’daki bu mücadelenin ve ilişkilerin niteliğini inceleyerek gelişmeleri ortaya koymak ve bu suretle olayların tahlilini yapmak amacıyla arşiv vesikaları, dönemin gazeteleri, yerli ve yabancı başvuru kaynakları taranmış, bu taramalar sonunda oluşturulan tezimiz incelediği dönemde Yunanistan’ın İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri tarafından nasıl baskılara tabi tutulduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dönemde Yunanistan’ın toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş, limanlarına el konulmuş, haberleşme özgürlüğü kaldırılmış ve ülke ablukaya alınarak Yunan halkı açlığa mahkûm edilmiştir. Yunanistan’a yapılan baskılara rağmen Kral Konstantin tarafsızlık siyasetinden tahttan indirildiği ana kadar vazgeçmemiştir. Kral Konstantin’in bu siyasetini değiştiremeyen İtilaf Devletleri, Kral Konstantin’i tahtından indirerek onu siyasî arenadan uzaklaştırmışlardır. Bu gelişmenin ardından ülkeye hâkim olan Venizelos, Yunanistan’ı I. Dünya Savaşı’na dâhil etmiştir. Yunanistan’ın savaşa dâhil olması Osmanlı Devleti’nin savaştan çekilmesini ve Millî Mücadele dönemini yakından etkilemiştir.”