BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI KAMUSAL ALANININ GÖRSEL SEFERBERLİĞİ: “DONANMA” MECMUASI

Yazar: SÜLEYMAN EMRE SUNU
Danışman: Y.DOÇ.DR. SELÇUK AKŞİN SOMEL
Yer Bilgisi: Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2007)

“Bu araştırma, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı tecrübesini Donanma Mecmuası’nın görsel propagandasının bir ilk incelemesiyle ele almaya çalışmaktadır. Osmanlı savaş propagandasının ciddi alt ve üst yapısal yetersizliklerden muzdarip ve dolayısıyla başarısızlığa mahkum olmasına karşın, bu tez, hükümetin Osmanlı kamusal alanına nüfuz etme, kamuoyunu manipüle etme ve toplumun tamamını devletin savaş gayretine dahil etme girişiminin, Osmanlı savaş tecrübesini toplumsal, ekonomik ve kültürel eksenlerde kestiğini ve dolayısıyla bu tecrübeye yönelik önemli bir içgörü sağladığını öne sürmektedir. Bu açıdan söz konusu tez, Donanma’nın popüler karakteriyle devlet propagandasını yaymak için etkili ve uygun bir kanal olduğunu, görsellerin ise büyük çoğunluğu okur yazar olmayan Osmanlı toplumunda dergiyi daha geniş kitlelere ulaşabilir kıldığını savunmaktadır. Araştırma bu bağlamda derginin hem Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa girmesinden önceki son üç ayındaki ve hem de savaş sırasındaki görsel propagandasının ana konularını ve sembollerini incelemeye ve belirlemeye çalışmaktadır.”