I. DÜNYA SAVAŞ’INDA ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ TÜRK ESİR KAMPLARI

Yazar: MAHMUT AKKOR
Danışman: DOÇ.DR. ENİS ŞAHİN
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2006)

“Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında 10 cephede yapmış olduğu mücadeleler sonucunda savaştığı devletlere (İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Romanya) esir düşmüş askerlerini araştırma konusu alan bu çalışmada yeri geldikçe esir kamplarının durumuna bağlı olarak sivil esirlerin durumunun da incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada I. Dünya Savaşı’nın genel seyri ve cepheler tek tek incelendikten sonra bu cephelerdeki mücadeleler sonucunda esir düşen asker sayıları belirtilmeye çalışılmıştır. Daha sonraki aşamada bu esir düşen askerlerin esir kamplarına taşınması, kamplarda geçen esaret hayatları ve son olarak yurda döndürülme çalışmaları incelenmeye çalışılmıştır. Bu esaret kampları incelenirken genel bir bölümleme yerine mümkün olduğunca kampların tek tek incelenmesi hedeflenmiştir. Bu konu incelenirken Türk esirlerin savaş şartları içerisinde, diğer devletlerin esirlerine oranla daha ağır koşullar altında yaşadığı ancak buna rağmen Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zorluklara karşı esir olan askerine mümkün olduğunca yardıma çalıştığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Esir, Üsera, Savaş, I. Dünya Savaşı, Türk, İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Romanya, Osmanlı Devleti, Mısır, Hindistan, Kızılay ve Kızılhaç”