TÜRK BASININDA MONDROS MÜTAREKESİ ÖNCESİ BARIŞ BEKLENTİSİ

Yazar: ÖMER ALKAÇ
Danışman: DOÇ. DR. MÜCAHİT ÖZÇELİK
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2015)

“1914 yılında patlak veren ve daha önce eşi benzeri görülmemiş mücadelelere sahne olan Birinci Dünya Savaşı, sadece savaşa katılan devletleri değil, aynı zamanda savaşa katılmayan devletleri de derinden etkilemiştir. Zafer-i nihai parolasıyla yola çıkan Almanya liderliğinde harp eden İttifak Devletleri dünya harp tarihinde daha önce eşine rastlanmamış teknolojik silahlarla, denizaltılarla saldırıyor ve buna rağmen netice elde edemiyordu. İttifak Devletlerinin lideri konumundaki Almanya’nın amacı nihai zaferdi. Fakat Almanya tüm imkânlarını seferber etmesine rağmen kesin netice elde edemedi. İngiltere liderliğindeki İtilaf Devletleri ise dünya milletlerini Alman tahakkümünden kurtarmanın hesaplarını yapıyorlardı. İtilaf Devletleri bu emelleri gerçekleşene kadar harbe devam edeceklerini her fırsatta dile getiriyorlardı. Hem İttifak hem de İtilaf Devletlerinin izlemiş olduğu harp politikası savaşın herkesin öngördüğünden daha uzun sürmesine neden oluyordu. Özellikle İttifak Devletlerinin sulh teşebbüsleri, İtilaf Devletlerinde karşılık bulamıyordu. Bu durum harbi gereğinden fazla uzatan başlıca sebepler arasındadır. Harp uzadıkça harbin dehşeti de artıyordu. İnsan kaybının yanında arazi tahribatının da gittikçe artması harbi her yönden dayanılmaz bir hale getirmekteydi. Bu durum aynı zamanda hem İtilaf hem de İttifak memleketlerinde bir takım hoşnutsuzlukları da beraberinde getirmekteydi. Özellikle 1918 yılına gelindiğinde sinirler iyice gerilmiş ve “sulh” bütün muharip devletler topraklarında her şeyden çok arzulanır olmuştur. “Sonuna kadar harp” söylentileri zamanla yerini “şerefli bir sulh tesis edene kadar harp” söylentilerine bırakmıştır. Bu çalışmamızda, Mondros Mütarekesi öncesi sulh beklentileri, dönemin önemli gazetelerinde yer alan haber ve makaleler ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, sulh, İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri, Muharip Devletler”