ALMAN BASININDA OSMANLI İMPARATORLUĞU: 1912-1918

Yazar: UĞUR İYİGÜNLER
Danışman: DR. HİLAL ORTAÇ GÜRPINARLI ; PROF. DR. SABRİ SÜRGEVİL
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2012)

“Türk Alman ilişkileri ilk defa XII. yüzyılda başladı ve XIX. yüzyıla kadar arada kesintiler olsa da devam etti. XIX. ve XX. yüzyılda bu ilişkiler artarak devam etti. Özellikle II. Abdülhamid Almanya’yı yanına alarak Avrupa’da denge politikasını sürdürmeye çalıştı. Almanya’nın ise Osmanlı Devleti toprakları üzerinde çıkarları vardı. Fakat yoğunlaşan ilişkiler dolayısıyla Osmanlı Devleti, Alman basınında yer almaya başladı. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile ilgili basında her alanda haberler çıkmaya başladı. Özellikle Almanya’nın menfaatlerini ilgilendiren haberler Alman basınında geniş bir şekilde yer alıyordu. Ermeni Sorunu, Liman von Sanders’in Türkiye’ye gelmesi, Türkiye’nin ekonomik durumu, Alman ve Yahudi göçmenlerin durumları gibi konular gazetelerin ve dergilerin ilk sayfalarında yer alıyordu. Farklı ideolojilere sahip olan bu yayın grupları Alman Hükümeti’nin politikasını destekliyordu.”