SEVAKİN’DE TÜRK-İNGİLİZ REKABETİ

Yazar: TARİG MOHAMED NOUR
Danışman: PROF. DR. ALİ ARSLAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2006)

“Afrika sahilinde bulunan Sevakin Limanı XVI. yüzyıllarından XX. yüzyıllarına kadar devam eden Kızıldeniz’de Osmanlı hâkimiyetinde yaşamıştı. Bu uzun süreç içeresinde Sevakin askerî ve idarî alanlarda başrol oynamıştı. Afrika iç kısımları ile diğer Osmanlı bölgeleri arasında Cidde’nin hem askerî, hem ekonomik ve hem de dinî bakımından önemli bir rolü olmuştu. Sevakin, Osmanlı taşra teşkilatında sancaklık, beylerbeylik merkezi ve kaymakamlık merkezleri olarak kullanılmıştı. XIX. yüzyılların sonunda ve XX. yüzyılların başlarında Afrika’da paylaşmak isteyen sömürgeci devletlerin rekabeti Sevakin’de yaşamıştı. İngiltere sömürge projesinde Sevakin Limanı yer almış ve değişik metotlarla bu hedefe ulaşmaya çalışmıştı. İngilizlerin bu faaliyetlerine karşı Osmanlılar Sevakin’i korumak için uzun bir diplomatik çaba göstermişlerdi. Bu rekabet sonunda İngiliz askerlerinin Sevakin’i işgali ile Osmanlılar Sevakin’i fiili olarak kaybetmiş ve bu durum I. Dünya Savaşı sonunda hukuki olarak tasdik edilmişti. Bu çalışma ile Sevakin’de yaşanan Türk-İngiliz rekabeti bu dönemin en önemli kaynakları olan Osmanlı ve İngiliz arşivlerine dayanarak ortaya koymaktadır.”