BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA BALIKESİR’DE SOSYAL HAYAT

Yazar: SAMİ KORKMAZ
Danışman: DOÇ.DR. BÜLENT ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: Balıkesir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2006)

“Birinci Dünya Savaşı süreci Osmanlı İmparatorluğu için yaşamsal değeri olan ve bu nedenle askeri ve uluslararası ilişkilerinin ön planda tutulduğu, dünya devleti olma niteliğinin sona erdiği bir dönemdir. Bu bağlamda her eylem temelde insanların mutluluğu için icra edildiğinden, önemli bir coğrafi mevkide bulunan, çok milliyetli bir yapıya sahip Karesi livasının ve özellikle merkez kaza olan Balıkesir halkının savaş sırasında sosyal yaşamlarında yaptıklarının da büyük önemi vardır. Sadece savasın dört yıl gibi uzun bir süre devam etmiş olması dahi insanların yaşamlarında başka değerlerin var olması için yeterlidir. Bir cephe savası niteliği taşıması nedeniyle Balıkesir halkı savasın korkunçluğunu cepheye gönderdiği yakınları ve liva genelinde kurulmuş olan harp hastanelerine getirilen hasta ve yaralılar vasıtasıyla görmüştür. Savasın sürdürülmesi de halkın desteğiyle olmuş, Balıkesir’de bu nedenle essiz sosyal yardımlaşma örnekleri gösterilmiştir. Savasın kaçınılmaz bir sonucu olarak oluşan yetim, şehit çocukları ve kimsesizler kitlesi yetkililerin öncülüğünde halk tarafından sahiplenilmiştir. Eğitim ve öğretim geliştirilmeye çalışılmış, kültürel faaliyetler yapılmış, çeşitli eğlence ve gelir sağlama amaçlı etkinlikler düzenlenmiştir. Hayat
sadece olumlu yönleriyle devam etmemiştir. Çeşitli suçlar işlenmiş, kişisel ve ticari ahlakta yoksunluklar oluşmuş, asayiş ve güvenlik hizmetlerinde özellikle eşkıya çetelerinin meydana getirdiği önemli sorunlar yaşanmıştır. Karesi livası halkı bir bütün
olarak gündelik yaşamları çerçevesindeki olağan süreç ile savasın etkisiyle birtakım değerlerde meydana gelen değişimi birleştirmiştir. Devletin sürdürdüğü var olma mücadelesi, insanların her şeye rağmen sosyal ilişkiler geliştirdiği bir hayat ihtiyacı duyduğu realitesini değiştirmemiştir. Dönemi yansıtan temel kaynak olarak Karesi Gazetesi kullanılmıştır.”