I. DÜNYA HARBİ’NDE TÜRKİYE’DEKİ RUS SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN İADELERİ

Yazar: NEBAHAT ORAN ARSLAN
Danışman: Y.DOÇ.DR. CEMİL KUTLU
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih

Doktora Tezi (2003)

“I. Dünya Savaşı sırasında Rusya ile Osmanlı Devleti arasında muharebeler 29 Ekim 1914’de başlayarak 15 Aralık 1917’ye kadar sürdü. Kafkas Cephesi ve Avrupa cephelerinde meydana gelen çatışmalarda Osmanlı kuvvetleri tahminen 10.000 ile 15.000 arasında Rus esiri ele geçirdi. Rus esirlerinin iskân, iaşe, haberleşme ve sağlık konularındaki tüm ihtiyaçları, Osmanlı Hükümeti tarafından uluslararası antlaşmalara bağlı kalınarak sağlandı. Esaretleri boyunca Kızılay, Kızılhaç ve tarafsız ülkelerin Büyükelçileri aracılığıyla Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan Rus esirlerine yardım faaliyetleri sürdürüldü. Kopenhag Konferansı sonrasında 2 Kasım 1917’de imzalanan Malûl Esirlerin Mübadelesi Sözleşmesi ile esirlerin Rusya’ya iadesine başlandı. Daha sonra Petrograd Müzakereleri ve Brest-Litovsk Barış Antlaşması’nda alınan kararlarla esirlerin iadesine 1921 yılında yapılan Moskova Antlaşması’na kadar devam edildi.”